ADIEM ja té el segell FENT EMPRESA ” IGUALS EN OPORTUNITATS”

El visat s’atorga a aquelles empreses que presenten un Pla d’Igualtat que tinga per objecte corregir les desigualtats de gènere, incorporen mesures innovadores per a fer realitat la igualtat i proporcionen servicis que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al seu servici.