Aquest 23 de febrer es convoca l’assemblea general a les 17.30, al local del CRIS.

Recordem a tots els soci/es d’Adiem que aquest 23 de febrer es convoca l’assemblea general a les 17.30, al local del CRIS carrer San Ignaci,38 baix amb el següent ordre del dia:

-Lectura i aprovació de l’acta anterior
-Resum d’activitats i presentació de comptes dels resultats de la memòria de CRIS 2017.
-Creació de nous serveis i programes: servei psico-social ADIEM, Centre de Dia.
-Fundació ADIEM: memòria 2017.
-Presupostos 2018
-Proposta organitzativa de futur: canvi d’estatuts i nous poders de gerència.

VOS ESPEREM